Trygghetsvandring i Vårberg

Vid en trygghetsvandring identifieras otrygga platser i ett område. Detta dokumenteras och rapporteras till berörda parter för åtgärd. Trygghetsvandringarna ger ett bra underlag för brottsförebyggande åtgärder.


Nyligen genomförde vi en trygghetsvandring i Vårberg tillsammans med våra medlemmar, Stadsdelsförvaltningen, Medborgarvärdar, Trafikkontoret, Polisen och Fryshuset.

Även om det finns en del arbete kvar att göra innan området når sin fulla potential, så var det roligt att se våra medlemmars välskötta fastigheter.

Trygghetsvandring i Vårberg