Trygghetsvandring i Vårberg

Trygghetsvandring i Vårberg

Förra veckan genomförde vi en trygghetsvandring i Vårberg.

Det var en god uppslutning med representanter bland annat från Einar Mattsson AB, Sveafastigheter, AB Svenska Bostäder och Victoriahem.

Det var ett till stora delar välskött och fint område vi vandrade igenom. De noteringar som gjordes protokollförs och skickas till berörda parter för åtgärd. Vi genomför senare uppföljningsvandringar för att se vad som är åtgärdat och vad som kvarstår.

Vi arrangerar trygghetsvandringarna tillsammans med Stockholms stad – Skärholmens stadsdelsförvaltning och Polismyndigheten för att tillsammans med dem som har rådighet över platsen ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och behöver åtgärdas.

Trygghetsvandring i Vårberg

Taggar:, , , , , ,