Trygghetsvandring i Vårberg

I samarbete med stadsdelsförvaltningen genomför Skärholmens Fastighetsägare regelbundet trygghetsvandringar tillsammans med våra medlemmar, polisen, MTR m.fl.

En trygghetsvandring innebär en fysisk besiktning av ett område och ger en god överblick över vilka brottsförebyggande åtgärder som behöver genomföras. Att sanera klotter, åtgärda trasiga lampor och skadegörelse ökar både den upplevda tryggheten och minskar risken för brott.

De trygghetsvandringar vi gör resulterar i ett protokoll med åtgärdsförslag adresserade till respektive mark- eller fastighetsägare.

Är du fastighetsägare eller bor i en bostadsrättsförening i Skärholmen och intresserad av att bli medlem, hör av dig så berättar vi mer. info@skafast.se

 

Trygghetsvandring i Vårberg

Trygghetsvandring i Vårberg