Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Trygghetsvandringar Skärholmen

Vid en trygghetsvandring identifieras otrygga platser i ett område. Detta dokumenteras och rapporteras till berörda parter för åtgärd. Trygghetsvandringarna ger ett bra underlag för brottsförebyggande åtgärder.

Skärholmens Fastighetsägare arrangerar trygghetsvandringar i samarbetar med Skärholmens stadsdelsförvaltning och polisen. Trygghetsvandringarna genomförs tillsammans med de som har rådighet att åtgärda bristerna, dvs fastighetsägare, representanter och tjänstemän från stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret samt polis och medborgare De synpunkter som kommer fram protokollförs och rapporteras till berörda parter för åtgärd.

Syftet med en trygghetsvandring är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas. Att identifiera de platser som upplevs särskilt utsatta och otrygga, men även förstå vilka platser som upplevs som trygga och trivsamma.

Under hösten är trygghetsvandringar inplanerade i Vårberg, Bredäng och Sätra.

Onsdag 18 november, kl 16.00-18.00
Vi samlas utanför tunnelbanestationen i Sätra

Torsdag 26 november, kl 16.00-18.00
Vi samlas utanför tunnelbanestationen i Bredäng

Tisdag 8 december, kl 16.00-18.00
Vi samlas utanför tunnelbanestationen i Vårberg

Välkommen att delta!
Anmäl dig till: oliver.berger@skafast.se

Trygghetsvandring i Vårberg

Taggar:, , , ,