Unga Station Vårberg

Unga Station är en mötesplats för barn och unga mellan 0-16år och deras familjer/nätverk.
Verksamheten kommer erbjuda lättare gemensam matlagning och måltider, pyssel
och filmkväll samt föräldraskapsutveckling. Aktiviteterna kommer formas efter önskemål
från de som kommer besöker verksamheten.
Unga station Vårberg erbjuder stödjande samtal där barn och föräldrar får stöd i vardagen, det
kan till exempel handla om kontakt med skolan eller andra myndigheter. Detta är ett initiativ taget av Stockholms stadsmission. De arbetar med sociala verksamheter, socialt företagande och utbildning och är en idéburen organisation.
Från och med 7/11 öppnar verksamheten i lokalen på Stångholmsbacken 61 där Unga station Vårberg
mellan klockan 15-17 på tisdagar kommer vara öppet. Det kommer finnas fika/mat och
aktiviteter för hela familjen.