Sommarjobbare 2021

Ungdomar sommarjobbade för ökad trygghet och trivsel i Skärholmen

Två feriearbetande ungdomarna har under tre veckor i sommar arbetat med trygghet och trivsel i Skärholmen. Tillsammans med föreningen Skärholmens Fastighetsägare har de kartlagt avvikelser som påverkar tryggheten i Skärholmen, Vårberg, Sätra och Bredäng.

Idén var att både kunna erbjuda ungdomar från Skärholmens stadsdelar sommarjobb och att göra en kartläggning över avvikelser som påverkar tryggheten i Skärholmens stadsdelsområden.
Kartläggningen har skett i det digitala systemet Embrace, det verktyg föreningen anävnder för att kartlägga och skapa gemensamma lägesbilder tillsammans med Stadsdelsförvaltningen, polisen och föreningens medlemmar. Med hjälp av systemet kan man rapportera och analysera brott och otrygghetsskapande händelsers orsaker, dokumentera samordnade insatser samt följa upp och utvärdera de insatser som genomförs.

Jonathan Sjösvärd,

Jonathan Sjösvärd, projektledare
Skärholmens Fastighetsägare

Tillsammans med föreningens projektledare, Jonathan Sjösvärd, har ungdomarna lagt upp rutter i stadsdelsområdena som de sedan systematiskt gått igenom och rapporterat avvikelser från. Det har framför allt varit klotter och nedskräpning. Skadegörelse, otrygga platser och avsaknad av, eller bristfällig belysning har också rapporterats men mindre omfattning. Föreningens medlemmar har också erbjudits inventering och rapportering av avvikelser i sina källare och trappuppgångar så som skadegörelse, nedskräpning, ungdomshäng, trasiga lås mm.

Under inventeringarna har ungdomarna även använt Tyck Till-appen, Stadens app för felanmälan och synpunkter på gator, torg och parker. Appen användes flitigt och Jonathan hoppas att det kommer att synas i form av borttaget klotter, lagade parkbänkar, gång- och cykelbanor mm. Sådana åtgärder bidrar i stor utsträckning till ökad upplevd trygghet. Förutom kartläggning av Skärholmens stadsdelsområden rapporteras avvikelserna till berörda fastighetsägare.

Jonathan tycker att det varit tre bra veckor, där han och ungdomarna lärt sig mycket om området och av varandra.
– Sommarjobbet här har varit bra, spännande att få kolla källare och klotter och se till att vårt område blir finare. Det är här vi bor så vi vill att det ska se fint ut, säger en av ungdomarna.
De tycker också att det varit intressant att få öppna dörrar som man normalt inte har tillträde till. Jonathan berättar att de källare man inventerat har varit välskötta med såväl bra lås som god belysning och välstädade.
– Vi har sett goda exempel på källare som bidrar till ökad trygghet och trivsel, säger han.

Jonathan berättar att när de pratat om otrygga platser så tycker bägge ungdomarna att det skulle vara större fokus på att hindra personer från att klottra än att ta bort klottret. De menar att det ändå bara kommer tillbaka. Mer belysning, öppna, ljusa platser och kameror tror de skulle förhindra mycket klotter.

Fem korta frågor till sommarjobbarna

Var är er favoritplats i Skärholmen?
– Uppe vid parkleken vid Ekholmsskolan i Skärholmen. När jag först flyttade hit, när jag var sex år och tills jag var 15 så bodde jag i närheten. Nu bor jag i Sätra, men alla mina vänner har jag kvar i Skärholmen.
– Olika affärer och KhAMT Sushi i Skärholmen. Det är jättemysigt där och gott. På vintern när det är mörkt och kallt så är det alltid varm och man känner sig som hemma.

Vad saknar ni i Skärholmen?
– Det fanns tidigare en fritidsgård som hette Gröna huset. Lokalen såldes så den finns inte längre och den saknar jag. Där kunde jag träffa mina vänner.

Vad skulle ni rekommendera personer utanför Skärholmen att besöka?
– Vårbergstoppen, Vårbergs jättar och Sätrabadet.

Vad ser ni som utmaningar i stadsdelen?
Kriminaliteten är båda ungdomarna överens om, men en av dem tillägger:
– Fast jag påverkas inte och bryr mig egentligen inte men om jag ser det utifrån så är det nog det. Jag är uppväxt med det och är van – de gör sin grej och jag min.

Vilka tre ord beskriver ert Skärholmen bäst?
– Fint, vänligt, välkomnande.
– Välkomnande, soligt, fint.

Sommarjobbare 2021
Två feriearbetande ungdomarna har under tre veckor i sommar tillsammans med föreningen kartlagt avvikelser som påverkar tryggheten i Skärholmen, Vårberg, Sätra och Bredäng.

Taggar:, , , , ,