Uppföljnade trygghetsvandring i Vårberg och Skärholmen med före och efterbild.

Uppföljande trygghetsvandring

Anette Petersson, brottsförebyggare vid Skärholmens stadsdelsförvaltning och Jonathan Sjösvärd från Skärholmens Fastighetsägare har genomfört uppföljande trygghetsvandring i Vårberg och Skärholmen. Vandringarna genomfördes för att se hur mycket och vad som åtgärdats sedan tidigare vandringar som genomfördes i våras och efter sommaren tillsammans med fastighetsägare, trafikkontoret mfl.

I Vårberg var mycket åtgärdat och det såg generellt väldigt bra ut. I skärholmen fanns en del klotter kvar och färre brister än vi hoppats på var åtgärdade. Det brottsförebyggande och trivselhöjande arbetet är ständigt pågående och såväl våra medlemmar som Trafikkontoret och Stadsdelsförvaltningen gör över lag ett mycket bra och löpande insatser.

Anette Petersson, brottsförebyggare vid Skärholmens stadsdelsförvaltning och Jonathan Sjösvärd från Skärholmens Fastighetsägare har genomfört uppföljande trygghetsvandring i Vårberg och Skärholmen.

Vid en trygghetsvandring identifieras otrygga platser i ett område. Detta dokumenteras och rapporteras till berörda parter för åtgärd. Trygghetsvandringarna ger ett bra underlag för brottsförebyggande åtgärder.

Skärholmens Fastighetsägare arrangerar trygghetsvandringar i samarbetar med Stockholms stad – Skärholmens stadsdelsförvaltning och Polismyndigheten. Trygghetsvandringarna genomförs tillsammans med de som har rådighet att åtgärda bristerna, dvs fastighetsägare, representanter och tjänstemän från stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret, Stockholms stad samt polis och medborgare De synpunkter som kommer fram protokollförs och rapporteras till berörda parter för åtgärd.

Uppföljnade trygghetsvandring i Vårberg och Skärholmen med före och efterbild.
Uppföljnade trygghetsvandring i Vårberg och Skärholmen med före och efterbild.
Uppföljnade trygghetsvandring i Vårberg och Skärholmen med före och efterbild.

Taggar:, , , , ,