Jonathan Sjösvärd, projektledare vid Skärholmens Fastighetsägare och Annette Petersson, preventionsstrateg vid Skärholmens stadsdelsförvaltning

Uppföljande trygghetsvandringar

Nu har föreningens projektledare Jonathan Sjösvärd och Annette Petersson, preventionsstrateg vid Skärholmens stadsdelsförvaltning genomfört uppföljande trygghetsvandringar i Bredäng, Skärholmen, Sätra och Vårberg.

Vid uppföljande vandringar följs de avvikelser upp som rapporterats under ordinarie vandringar. Men även nya avvikelser rapporteras både i Tyck Till-appen och protokollförs. Berörda parter påminns både om de åtgärder som ännu inte åtgärdats och de som tillkommit, vilket främst var klotter i detta fall.

Vid en trygghetsvandring identifieras otrygga platser i ett område. Detta dokumenteras och rapporteras till berörda parter för åtgärd. Trygghetsvandringarna ger ett bra underlag för brottsförebyggande åtgärder. Skärholmens Fastighetsägare arrangerar trygghetsvandringar i samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning och Polisen. Trygghetsvandringarna genomförs tillsammans med de som har rådighet att åtgärda bristerna, dvs fastighetsägare, representanter och tjänstemän från stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret, Stockholms stad samt polis och medborgare.

Jonathan Sjösvärd, projektledare vid Skärholmens Fastighetsägare och Annette Petersson, preventionsstrateg vid Skärholmens stadsdelsförvaltning

Taggar:, , , , , , , , ,