oriktiga hyresförhållanden

Utmaningar kopplade till oriktiga hyresförhållanden

Fastighetsägare har stora trygghetsutmaningar kopplade till oriktiga hyresförhållanden. Medlemmar i Rågsveds Fastighetsägare och Skärholmens Fastighetsägare har träffats för att få veta mer om det nya lagförslaget som handlar om att göra det lättare att säga upp lokal- och bostadshyresgäster som begått brott. Men även för att diskutera hur man kan samverka kring oriktiga hyresförhållanden.

Branschorganisation Fastighetsägarna Sverige berättade om deras arbete för ökad trygghet och om utredningen om nya lagförslag som handlar om att öka tryggheten i bostadsområden. Lagförslagen handlar bl.a. om att göra det lättare att säga upp lokal- och bostadshyresgäster som begått brott. Utredningen är ute på remiss fram till den 22 december 2023. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. På Regeringens hemsida kan du läsa mer och ladda ner betänkandet av utredningen. 

Vid nätverksträffen möttes tio bostadsbolag, Fastighetsägarna Sverige och stadsdelsförvaltningarna för Skärholmen och Rågsved. Det var en bra träff med många diskussioner bland annat om vilka möjligheter det finns redan idag för fastighetsägare att motverka oriktiga hyresförhållanden. Alla var överens om att flera lagförslag som presenterats inom ”Åtgärder för tryggare bostadsområden” borde träda i kraft så snart som möjligt.

oriktiga hyresförhållanden

Taggar:, , ,