Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Vad gör Skärholmens Fastighetsägare?

Vill du veta mer om föreningens arbete, medlemsnyttan, våra mål och hur vi vill nå dit.

Skärholmens Fastighetsägare är en ideell förening som samlar fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i området. Föreningen har varit verksam sedan 2008 och arbetar för att stadsdelarna i Skärholmen (Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg) ska vara trygga, tillgängliga och trivsamma. Dessutom ska de vara väl fungerande att bo, arbeta och verka i.

Ett tryggare och trivsammare Skärholmen

Det övergripande målet för Skärholmens Fastighetsägare är att genom samarbete skapa ett tryggare och trivsammare Skärholmen, samt att positivt påverka värdeutvecklingen för våra medlemmars hyresfastigheter, bostadsrätter och lokalfastigheter.

Samverkan för framtiden

Föreningen arbetar i ett nära samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning, Skärholmens lokalpolisområde och Trafikkontoret. Sedan något år tillbaka har samarbete även inletts med Fokus Skärholmen. Föreningen samverkar också med systerföreningarna Rågsveds Fastighetsägare, Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, Fastighetsägare i Järva samt
Fastighetsägarna Stockholm. För att nå våra mål arbetar vi utifrån fyra hörnpelare:

  • Öka den upplevda tryggheten samt minska polisanmäld brottslighet
  • Tilltalande fysisk miljö
  • Ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer
  • Högt anseende och status

Vill du ha ett exemplar av foldern, hör av dig till föreningen via oliver.berger@skafast.se

Här kan du ladda ner den som pdf