Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Trygghetsvandring i Sätra. Foto: Stefan Granlund

Välkommen på höstens trygghetsvandringar

Vid en trygghetsvandring identifieras otrygga platser i ett område. Detta dokumenteras och rapporteras till berörda parter för åtgärd. Trygghetsvandringarna ger ett bra underlag för brottsförebyggande åtgärder.

Skärholmens Fastighetsägare arrangerar trygghetsvandringar i samarbetar med Skärholmens stadsdelsförvaltning och polisen. Syftet med en trygghetsvandring är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas. Trygghetsvandringen genomförs tillsammans med de som har rådighet att åtgärda bristerna, det vill säga fastighetsägare, representanter och tjänstemän från stadsdelsförvaltningen och Trafikkontoret och Polisen, men även medborgare är välkomna att delta.

Trygghetsvandringen resulterar i ett protokoll med åtgärdsförslag som rapporteras till berörda parter för åtgärd. Vi gör även uppföljande trygghetsvandringar för att följa upp vilka åtgärder som genomförts. Som fastighetsägare i området är detta dessutom en möjlighet att lära känna andra och området utanför det egna beståndet.

Anmäl gärna ditt deltagande till: jonathan.sjosvard@skafast.se

Vill du som invånare delta behöver du bara komma till respektive startplats vid utsatt tid. Mer information du i den nedladdningsbara inbjudan för respektive trygghetsvandring nedan.

Välkommen till höstens vandringar:

Vårberg – Tisdag 1 november
VAR: Samling utanför centrumentrén (Vårbergsplan 22, 127 43 Skärholmen)
NÄR: Kl 16.00 tisdagen den 1/11 2022
Ladda ner inbjudan som pdf  – Vårberg

Skärholmen – Måndag 7 november
VAR: Samling utanför Skärholmen t-bana, Skärholmstorget (Skärholmsgången 18-20 127 45 Skärholmen)
NÄR: kl 16.00 måndag den 7/11 2022
Ladda ner inbjudan som pdf – Skärholmen

Sätra – Måndag 14 november
VAR: Samling vid t-banan i Sätra C (Sätra torg 18-20, 127 38, Skärholmen)
NÄR: Kl 16.00 måndagen den 14/11 2022
Ladda ner inbjudan som pdf – Sätra

Bredäng – Måndag 21 november
VAR: Samling vid t-banan i Bredäng Centrum (Bredängstorget 20, 127 32 Skärholmen)
NÄR: Kl 16.00 måndagen den 21/11 2022
Ladda ner inbjudan som pdf – Bredäng

Väl mött!
Skärholmens Fastighetsägare, Skärholmspolisen och Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Trygghetsvandring i Sätra. Foto: Stefan Granlund
Trygghetsvandring i Sätra. Foto: Stefan Granlund