Välkommen till Skärholmens Fastighetsägare Jonathan!

Jonathan Sjösvärd är ny projektledare hos Skärholmens Fastighetsägare sedan årsskiftet.

Jonathan Sjösvärd

Jonathan kommer, precis som Oliver Berger, från Urban Utveckling. Oliver som varit projektledare hos Skärholmens Fastighetsägare i dryga två år övergår helt till sin roll som utvecklingschef hos Urban Utveckling när Jonathan tar över uppdraget hos föreningen.

Jonathan har varit hos Urban Utveckling sedan september 2020 och arbetar där med olika projekt så som medborgardialoger, trygghetsanalyser och utredningar inom social hållbarhet. Han har läst Samhällsplanerarprogrammet på Karlstads Universitet.

Samhällsplanering berör oss alla och jag vill vara med och utveckla något som berör oss i vår vardag, säger Jonathan.

Han berättar vidare att han tycker att det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är viktigt och när han läste om det under sin utbildning så kändes det helt rätt att arbeta med i framtiden.

Det är framför allt samverkansformerna som jag brinner för och det är där jag tror att jag har mest att bidra med. Jag känner mig trygg med teamwork och tycker om att skapa och få ihop ett lag, berättar han.

Jonathan berättar att när man kommer från en liten stad som Mariestad, som han gör, så hör man mycket om de utsatta områdena i Stockholm som omnämns som farliga.

Men så fort man kommer hit så ser man att det framförallt finns mycket gott att hämta i dessa områden. Det är viktigt att inte sticka under stolen med att det finns utvecklingsområden, men det är också viktigt att ta vara allt det bra som finns, säger han.

Det ska bli väldigt intressant att se hur Skärholmen kommer att utvecklas över tid, avslutar Jonathan.

Du når Jonathan på tfn  070-456 98 07 eller e-post jonathan.sjosvard@skafast.se

Taggar:, ,