Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Välkommen till vårens trygghetsvandringar

Vid en trygghetsvandring identifieras otrygga platser i ett område. Detta dokumenteras och rapporteras till berörda parter för åtgärd. Trygghetsvandringarna ger ett bra underlag för brottsförebyggande åtgärder.

Skärholmens Fastighetsägare arrangerar trygghetsvandringar i samarbetar med Skärholmens stadsdelsförvaltning och polisen. Trygghetsvandringarna genomförs tillsammans med de som har rådighet att åtgärda bristerna, dvs fastighetsägare, representanter och tjänstemän från stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret samt polis och medborgare De synpunkter som kommer fram protokollförs och rapporteras till berörda parter för åtgärd.

Syftet med en trygghetsvandring är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas. Att identifiera de platser som upplevs särskilt utsatta och otrygga, men även förstå vilka platser som upplevs som trygga och trivsamma.

OBS! Vi har tillfälligt problem med mailen. Om du vill gå med, skicka gärna ett mail till: skarholmensfastighetsagare@gmail.com

Välkommen till vårens vandringar:

Bredäng – Tisdagen den 3 maj 2022 kl. 10.00 – 12.00
Ladda ner inbjudan – Bredäng

Sätra – Onsdagen den 4 maj 2022 kl. 10.00 – 12.00
Ladda ner inbjudan – Sätra

Skärholmen – Torsdagen den 5 maj 2022 kl. 10:00 – 12:00
Ladda ner inbjudan – Skärholmen

Vårberg – Fredagen den 6 maj 2022 kl. 10.00 – 12.00
Ladda ner inbjudan – Vårberg

Taggar:, , , , , , , ,