Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Välkomna till frukostmöte om Kungens kurvas utveckling