Victoriahem

Victoriahem ny medlem i Skärholmens Fastighetsägare

Sedan den första oktober är Victoriahem medlemmar i Skärholmens Fastighetsägare.
– Jag har förväntningar på att skapa ett bredare kontaktnät med fastighetsägare som bollplank och för samverkan kring utmaningar säger Therese Afram, områdeschef hos Victoriahem, om förväntningarna på medlemskapet i Skärholmens Fastighetsägare.

Therese Afram har arbetat i bolaget i sju år och började sin resa i Södertälje, i snart två år har hon varit områdeschef i Alby. I mars i år fick hon möjligheten att ta över även Vårby, Visättra och Vårberg som områdeschef. Totalt har Victoriahem cirka 2 590 lägenheter varav 168 i Vårberg i Skärholmens stadsdelsområde.

Therese har stora förväntningar på medlemskapet, hon menar att Skärholmen är stort och Victoriahems medlemskap innebär att de är med och bidrar i alla delar av Skärholmen men hon vill givetvis att det ska skapa en viss skillnad i specifikt Vårberg så att de märker av att de är med och kan påverka Vårberg i en positiv riktning. Victoriahem har totalt 39 000 lägenheter i 31 kommuner och cirka 500 medarbetare.

– Vi har inte jättemånga lägenheter i Vårberg men jag ser ändå att vi är en stor fastighetsägare så för mig är det självklart att vi ska vara delaktiga och också kunna hålla i stafettpinnen i många frågor, säger Therese.

Therese Afram, områdeschef hos Victoriahem

Generellt tycker Therese att det behövs mer vuxennärvaro på gator och torg, hon anser också att trygghetsvandringarna är ett viktigt inslag och att de som fastighetsägare ska vara med och påverka.
– Det ger mer när vi gör saker tillsammans än om vi springer på alla bollar själv och vi ser fram emot vårt medlemskap säger Therese.

Therese berättar att den bosociala delen är en stor del av Victoriahems förvaltning, att vara med i föreningar, arbeta med lokala aktörer och att bidra med stöd för att på lång sikt bidra till områden man är etablerad i, menar hon är en naturlig del i arbetet.
– Vi gör mycket vid sidan av våra större medlemskap, vi arbetar till exempel med miljövärdar i alla våra områden.

Victoriahem anställer årligen cirka 25 miljövärdar. Det är personer som i första hand ska vara hyresgäster hos Victoriahem och som är inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin på Arbetsförmedlingen. Tjänsten löper på ett år och miljövärdarna tar hand om fastighetens allmänna ytor, som utegårdar, trapphus, källare och tvättstugor. Även städning och enklare reparationer ingår i arbetet.
– Anställningen fungerar som en språngbräda till arbetsmarknaden eller studier. Vi är väldigt stolta över det arbetet och många av de som fullföljt programmet har gått vidare till annan anställning, hos oss eller hos en av våra partners, eller studier, berättar Therese

– Vi har ett brett socialt engagemang och försöker hitta bra lokala föreningar som brinner för det dom gör. Vi försöker inte bara nå barn och ungdomar utan även andra målgruppen som seniorer, funktionshindrade, kvinnor, mammor och pappor, säger Therese.

Hon berättar vidare att Victoriahem har områdesdagar i alla sina områden en till två gånger om året och även trapphusmöten.
– Det är viktigt att möta hyresgästerna och vi arrangerar bland annat en Trygghetsdag i Alby, tillsammans med Grannstöd & Grannsamverkan i Botkyrka och nattvandrare i Botkyrka, avslutar Therese.

Foto: Victoriahem, Text: Katarina Magnusson

Taggar:, , ,