Sätra centrum

Workshops för aktörer i Sätra Centrum

Under mars höll föreningen tillsammans med stadsdelsförvaltningen och polisen i två workshops för aktörer i Sätra Centrum.

Workshopparna är en del av den orsaksanalys som genomförs kopplat till problematiken kring otrygghet och öppen narkotikahandel i Sätras centrummiljöer. Inför den första workshopen samlades kunskap in från aktörer med lokalkännedom. Under workshop 1 bjöds de lokala aktörerna in för att göra en analys av kunskapsunderlaget. Syftet med analysen är att fördjupa kunskapen om utmaningarna för att kunna rikta åtgärderna rätt och effektivisera sin egen organisations resurser.

Workshop 2 behandlade åtgärder och utgick från den analys som aktörerna fått ta fram under workshop 1. Man diskuterade hur man kunde skapa nya gemensamma åtgärder, fila på de resurser man redan har och effektivisera samverkan.

De båda tillfällena bjöd på goda diskussioner, viktiga insikter och nya kontakter aktörer emellan.
Materialet från workshop 2 sammanställs och kommer att bli ett underlag för de åtgärder som redan genomförs och kommer att genomföras.

Sätra centrum

Taggar:, , , , ,