Tunneln som binder samman Skärholmen med Kungens kurva har förvandlats från betonggrå passage till en plats med konst, färg och kreativitet. I somras började omvandlingen av tunneln där 14 lokala ungdomar, med vägledning av den portugisiske konstnären och sociala innovatören Nelson Vento skapat en muralmålning som ska fånga Skärholmsbornas bild av Skärholmen. Projektet går under namnet Change Tomorrow Today och är en del av arbetet för att skapa tryggare och mer attraktiva platser genom nära samarbete med människor som bor och verkar i området. Detta projekt leds av Skärholmens stadsdelsförvaltning och Projeto Trinsheira i nära samverkan med Skärholmens Centrum och Stockholmshem.

Hösten har blivit vinter och planerna för 2024 tar form

Hösten har präglats av nätverksträffar och platsbesök i dess olika former. Vi har en fin samverkan med stadsdelen och polisen om hur vi kan öka tryggheten och attraktiviteten i våra stadsdelar. Under hösten har vi genomfört en vandring och ett fokusmöte med fastighetsägarföreningen i Kungens Kurva och Huddinge kommun för att se hur vi kan samarbeta över kommungränsen kring framför allt just trygghetsfrågorna, samt utveckla platser som idag har fallit i glömska.

Vi startar nu upp ett råd för social hållbarhet för att få till ännu värdefullare och effektivare samverkan med civilsamhället. De lokala föreningarna och organisationerna är viktiga för att skapa en meningsfull fritid och stärka hälsan för barn och ungdomar i hela stadsdelsområdet. Tyvärr ser vi att andelen barn och unga som deltar på fritidsaktiviteter är lägre i Skärholmen än i andra stadsdelar inom staden, det här behöver det bli ändring på!

Civilsamhället är en mycket viktig aktör och det är en part som vi behöver stärka våra relationer med. Vi går in i tuffare ekonomiska tider och vi har en samhällsutveckling som är oroande. Men jag hoppas verkligen att ni medlemmar fortsätter stötta lokala initiativ och föreningar som finns i våra områden – Det är nu det behövs!

När det gäller lokala civilsamhället så har vi under våren samarbetat med bland annat Löparakademin och i höst inleder vi ett samarbete med Sätra SK. På kommande styrelsemöte kommer vi att träffa Anja Nordenfelt som grundat Mamma United – det ska bli väldigt intressant.

Höstens trygghetsvandringar är i full gång. Den 21 november genomförde vi vandringen i Bredäng och den 28 november i Sägra. Den 30 november är det dags för Skärholmen och den 5 december i Vårberg. Rutter och samlingsplatser skickas ut till berörda fastighetsägare. Som vanligt arrangerar vi vandringarna i samverkan med stadsdelsförvaltningen och polisen.

Trygga trappan rullar på och under hösten har en till medlem testat metoden och är nöjda. En utredning av Trygga Trappan som brottsförebyggande metod visar att metoden är en viktig insats för att öka tryggheten och minska förutsättningarna för grov brottslighet inom fastigheters gränser. Här kan du läsa mer om utredningen.

Vi har nyligen genomfört en insiktsträff om hur vi kan få in barnens perspektiv i vårt arbete. Under vintern har vi flera aktiviteter inplanerade så som ett seminarium kring oriktiga hyresförhållanden den 1 december och ett frukostseminarium om skadedjur hos Fastighetsägarna Stockholm tillsammans med våra systerföreningar (det känns som att det precis började klia när jag skrev den meningen).

Planerna inför 2024 är i full gång, både vad vi ska fokusera på i Skärholmen och vad vi kan göra tillsammans med andra aktörer. Har du idéer, hör av dig till mig!

Läs gärna vårt senaste nyhetsbrev via denna länk om du inte redan fått det i mailen.

Trond Hannerstig
Vd Skärholmens Fastighetsägare

Trond Hannerstig

Taggar:, , , , , , ,