Henrik Tufvesson

Ökat politiskt intresse för platssamverkan

Skärholmens Fastighetsägare har under våren 2023 fått frågan om vi kunnat stå som värd för två studiebesök och jag har också inbjudits till ett dialogsamtal med både politiker och branschfolk för att diskutera lokal platssamverkan.


Det väckta politiska intresset för den platssamverkan vi arbetar med i Skärholmen beror dels på att en ny lag träder i kraft den 1 juli 2023. Enligt den nya lagen ska kommunerna ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion. Vidare ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan.

Det nya politiska intresset för platssamverkan grundas också på en skrivning i det så kallade Tidöavtalet som styr regeringens agenda. Där står att det ska tas fram ett författningsstöd för gemensamt och obligatoriskt ansvar mellan det offentliga och fastighetsägare för att bedriva långsiktigt förbättringsarbete i bostadsområden (till exempel platssamverkan/BID).

Då vi som förening har arbetat med dessa frågor i 15 år nu berättar vi gärna om vilka vi är vad vi gör, men framförallt berättar vi om vad våra medlemmar gör – tillsammans med staden och polisen – för att öka trivseln och tryggheten i Skärholmen. Så när vi fick frågan om studiebesök tackade vi givetvis ja.

Jag tycker det är bra att rikspolitiken intresserar sig för hur regelverken bör utformas för att de ska bidra till att öka och effektivisera den samverkan som redan idag sker. Mina ingångsvärden i denna dialog med beslutsfattare är att i en effektiv platssamverkan där fastighetsägare gått samman behöver kommunen och polisen bidra med rätt kompetens, resurser och metoder och här behöver också ansvarsfördelningen tydliggöras. Vidare behöver platssamverkan även fortsättningsvis bygga på frivillighet för fastighetsägare att delta och att samverkan alltid måste utgå från platsens unika lokala förutsättningar.

Här kan du läsa mer om våra möten med riksdagsledamöter och tjänstemän.

Läs gärna vårt senaste nyhetsbrev. Där får du veta mer om vår verksamhet och vikten av samverkan för tryggare och trivsammare stadsdelar.

Henrik Tufvesson
tf VD Skärholmens Fastighetsägare

Henrik Tufvesson

Taggar:, , , , , , ,