Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Quiz om barnens rätt och Barnkonventionen

NÄSTA VECKA ÄR DET HÖSTLOV, VAD VET DU OM BARNENS RÄTT OCH BARNKONVENTIONEN?

Här kan du göra ett quiz!

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen en del av svensk lag.

Den 9 november bjuder vi in våra medlemmar till en insiktsträff om hur vi kan få in barnens perspektiv i vårt arbete. Läs mer och anmäl dig via vår hemsida. 

Då kommer Lina Lundström, barnombudsman i Stockholms stad och berättar om stadens barnrättsarbete. Caroline Dahlbom, hållbarhetsstrateg hos Svenska Bostäder berättar om ett exempel från Svenska Bostäders arbete.

Taggar:, , ,