God Jul 2023

Tack för fin samverkan 2023!

Vi på kansliet vill rikta ett stort tack till alla medlemmar, Fastighetsägarna Stockholm, civilsamhället i området med Löparakademin i spetsen, stadsdelsförvaltningen, exploateringskontoret, trafikkontoret, polisen och alla andra samverkansparter för ett stort engagemang och ett gott samarbete under 2023.

Skärholmens Fastighetsägare har funnits i över 15 år och i år har frågan om obligatorisk BID, om det ska bli lagstadgat eller inte, fått stor medial uppmärksamhet i Sverige både i branschen som inom politiken. Våren startade därför i högt tempo med besök från riksdagsledamöter samt regeringskansliet vid två olika tillfällen och diskussionen handlade just om detta, om det ska vara fortsatt frivilligt att ingå i en BID eller om de ska bli tvingande att gå ansluta sig. Under våren gick Henrik Tufvesson, som tidigare varit vice ordförande i föreningen, in som tf vd under tiden som Trond var föräldraledig. Vi kommer att följa utredningen noggrant nästa år och vi har tätt samarbete med Fastighetsägarna Sverige och Fastighetsägarna Stockholm samt våra systerföreningar i frågan.

Samverkan

Under året har platssamverkan löpt på och vi har genomfört platsaktiveringar, trygghetsvandringar och centrumbesiktningar i samverkan med både stadsdelsförvaltningen och polisen. Dessutom medverkar föreningen i flera andra samverkansforum för att representera medlemmarna och bevaka fastighetsägarperspektivet.

Trygga trappan fungerar

Något som är extra roligt i år är att metoden Trygga Trappan-Stockholmsmodellen har utretts i två år med hjälp av finansiering från BRÅ. Utredningen har kommit fram till att modellen har fungerat väldigt bra och gett stora positiva effekter. Föreningens arbete och samordnande funktion har legat till grund för att arbetet varit lyckat. Arbetet är ett kvitto på att vi kan åstadkomma kraftfull positiv förändring tillsammans!

Nya traditioner

Helgen den 15-16 december var kansliet och besökte Vintermarknaden i Bredäng som bland annat anordnades av Svenska Bostäder och Fastpartner. Ett fint inslag och förhoppningsvis kanske början på en tradition.

Detta är några nedslag i allt det arbete våra medlemmar tillsammans gör för ökad upplevd trygghet och trivsel i Skärholmen. Ett stort tack för era fina insatser! Till nästa år kommer vi fortsätta att stötta lokala föreningar, samordna trygghetsinsatser, anordna nätverksträffar i aktuella ämnen och mycket mer.

Vi hoppas att ni får en fin jul och ser fram emot en fortsatt god samverkan 2024 med stort fokus på att skapa medlemsnytta.

Trond Hannerstig, Jonathan Sjösvärd och Katarina Magnusson

Trond Hannerstig, Jonathan Sjösvärd och Katarina Magnusson
Skärholmens Fastighetsägare

Taggar:, , , , , ,