Tack för god samverkan 2020

Vi lämnar snart ett annorlunda år bakom oss, där vi alla har arbetat hårt för att, trots Coronapandemin, bedriva vår dagliga verksamhet på ett så bra sätt som möjligt.

Under året har vi intensifierat samarbetet med staden och polisen när det gäller det brottsförebyggande arbetet. Vi utgår från EST-modellen – Effektiv samordning för trygghet. Metoden innebär att medverkande parter kontinuerligt samlar in information, skapar gemensamma lägesbilder, föreslår och bestämmer om åtgärder, informerar berörda samt genomför och utvärderar insatser. Här kan du läsa mer om modellen.

Under 2020 har våra medlemmar dessutom intensifierat arbetet med trygghetsbesiktningar. Trygghetsbesiktningar av en fastighet är ett bra verktyg för fastighetsägarna i arbetet att motverka brott och öka tryggheten i sina fastigheter. Det är en fantastisk utveckling för boende och fastighetsägare i stadsdelen att så många väljer att besiktiga sina fastigheter.

Föreningens vision är att Skärholmen ska vara en del av Stockholm med bra rykte och högt anseende. Tillsammans med våra medlemmar och samarbetspartners sätter vi fokus på att stadsdelarna i Skärholmen ska vara trygga och trivsamma och väl fungerande att bo, arbeta och trivas i.

Vi vill skicka ett stort tack till våra medlemmar, Trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen, polisen, räddningstjänsten, Fastighetsägarna Stockholm, Alla Kvinnors Hus, Sätra SK och alla andra samarbetspartners för ett gott samarbete och engagemang under 2020 för att öka tryggheten och trivseln i Skärholmen.

God Jul & Gott Nytt År!

önskar Skärholmens Fastighetsägare

Skärholmsen Fastighetsägare

Taggar:, , ,