Tack för god samverkan 2022!

Skärholmens Fastighetsägare vill tacka alla medlemmar, stadsdelsförvaltningen, polisen, trafikkontoret, Fastighetsägarna Stockholm och alla andra samarbetspartners för ett gott samarbete och engagemang under 2022 för att öka tryggheten och trivseln i Skärholmen, Vårberg, Sätra och Bredäng.
Under året har vi fått fem nya medlemmar! Varmt välkomna till vår fina samverkan Brf Hållsätra, Ikano Bostad, M2 Gruppen, Sveafastigheter och Victoriahem.

Trygghetsarbetet har tagit fart under året då vi med kartläggningsverktyget Embrace som underlag kunnat vara med i arbetet med Trygga Trappan som har gett stora resultat. Du kan läsa mer om Trygga Trappan här.

Flera medlemmar har under året genomfört trygghetsbesiktningar i samtliga stadsdelar inom skärholmen. Även fyra centrumbesiktningar är genomförda. Tillsammans med stadsdelsförvaltningen har vi anordnat åtta trygghetsvandringar där fastighetsägare, polis, stadsdelsförvaltning, trafikkontoret, exploateringskontoret med flera har deltagit.

Vi har också i samverkan med Skärholmens stadsdelsförvaltning stöttat vi ett miljöprojekt genom Städa Sverige – Idrottens miljöorganisation som innebär att ungdomar bidrar till ett rent och snyggt Skärholmen samtidigt som de får ett bidrag till sin verksamhet.

I samarbete med Stockholmshem, Svenska Bostäder, Skärholmens stadsdelsförvaltning och Polisen har vi bekostat fyra intervjuer med olika aktörer i våra stadsdelar i lokaltidningen Mitt i Skärholmen under våren. Med dessa vill vi bidra till att lyfta Skärholmen och lokala aktörer, den sista handlade om Perennparken i Skärholmen.

Detta är några nedslag i allt det arbete våra medlemmar tillsammans gör för ökad upplevd trygghet och trivsel i Skärholmen. Ett stort tack för era fina insatser!

Vi hoppas att ni får en fin jul och ser fram emot en fortsatt god samverkan 2023.

Trond Hannerstig, vd & Jonathan Sjösvärd, projektledare

Trond Hannerstig och Jonathan Sjösvärd

Henrik Tufvesson tillträder som tf vd för Skärholmens Fastighetsägare

Till årsskiftet går föreningens vd, Trond Hannerstig, på sex månaders föräldraledighet. Under Tronds ledighet har vi glädjen att hälsa Henrik Tufvesson välkommen som tf vd. Henrik känner väl till föreningens verksamhet då han sedan starten 2012 och fram till maj 2022 varit föreningens vice ordförande.

– Jag blev glad när föreningen hörde av sig och efterfrågade min hjälp. Jag slutade i styrelsen för att jag bytte arbetsgivare, från Fastighetsägarna Stockholm till konsultbolaget Tyréns. Det ska bli intressant att nu gå in i en mer operativ roll i föreningen och i samarbete med styrelsen och övriga på kansliet konkret bidra till ett tryggare och trivsammare Skärholmen, säger Henrik Tufvesson.

Henrik Tufvesson

Olle Torefeldt har tillträtt som ordförande för Skärholmens Fastighetsägare

Till vardags är han vice VD på Stockholmshem och avdelningschef för Utveckling & Marknad där företagets Hållbarhetsenhet ingår, med bland andra hållbarhetsutvecklare Rana Kasto som arbetat i Skärholmen i flera år. Olle har också varit med från början i planeringen av Stockholmshems nya kontor med bostäder som byggs i centrum just nu – ett 73 meter högt utropstecken för Fokus Skärholmen, mitt i Skärholmen – och han sitter i styrgruppen för projektet.

– Det ska bli mycket intressant och roligt att även inom Skärholmens Fastighetsägare nu bidra till fortsatt utveckling i en av stadens mest spännande stadsdelar, säger Olle Torefeldt.

Olle Torefeldt

Linda Jonsson tillträder som vice ordförande för Skärholmens Fastighetsägare

Linda är näringspolitisk expert hos Fastighetsägarna Stockholm. Dessförinnan arbetade hon i riksdagen som politiskt sakkunnig för Moderaterna i civilutskottet, främst med bostadsfrågorna. Hon har även arbetat på Veidekke som analytiker och bostadspolitisk expert och suttit i stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad.

– Jag har tidigare läst om och arbetat med BID-initiativ i teorin och ser därför fram emot att nu får vara med i det praktiska arbetet. Skärholmen har stor potential, jag hoppas att med min bakgrund kunna bidra i arbetet med att lyfta områdena och skapa en bättre miljö för såväl boenden som näringsidkare och fastighetsägare, säger Linda Jonsson.

Linda Jonsson

Använd gärna föreningens logotyp och berätta om ert medlemsskap!

Tillsammans arbetar vi för att Skärholmen, Vårberg, Sätra och Bredäng ska vara trygga, trivsamma och väl fungerande delar av Stockholm att bo, verka och vistas i. Arbetet är långsiktigt och bygger på ett nära samarbete mellan fastighetsägare i området, myndigheter och lokala aktörer.
I samverkan för ett tryggare och trivsammare Skärholmen.

god jul

Taggar:, , , , , , ,