Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Jonathan Sjösvärd, Katarina Magnusson, Trond Hannerstig

Tack för god samverkan i Skärholmen 2021

Skärholmens Fastighetsägare vill tacka alla medlemmar, stadsdelsförvaltningen, polisen, trafikkontoret, Fastighetsägarna Stockholm, Alla Kvinnors Hus och alla andra samarbetspartners för ett gott samarbete och engagemang under 2021 för att öka tryggheten och trivseln i Skärholmen, Vårberg, Sätra och Bredäng.

Trots att även 2021 blev ett annorlunda år präglat av covid-19 så har en hel del kunnat genomföras under året. Vi har bland annat påbörjat arbetet med att implementera Embrace. Detta är ett digitalt system där vi kartlägger och skapar gemensamma lägesbilder tillsammans med Stadsdelsförvaltningen, polisen och föreningens medlemmar. Med hjälp av systemet kan man rapportera och analysera brott och otrygghetsskapande händelsers orsaker, dokumentera samordnade insatser samt följa upp och utvärdera de insatser som genomförs.

Under sommaren tog föreningen emot två feriearbetade ungdomar som under tre veckor kartlade avvikelser i Embrace och Tyck Till-appen. Tanken var att både kunna erbjuda ungdomar från Skärholmens stadsdelar sommarjobb och att göra en kartläggning över avvikelser som påverkar tryggheten i Skärholmens stadsdelsområden. Här fick vi mycket värdefull input ur ungdomars perspektiv.

Sommarjobbare 2021
Två feriearbetande ungdomarna har under tre veckor i sommar tillsammans med föreningen kartlagt avvikelser som påverkar tryggheten i Skärholmen, Vårberg, Sätra och Bredäng.

I samarbete med Stockholmshem, Svenska Bostäder, Skärholmens stadsdelsförvaltning och Polisen har vi bekostat fyra intervjuer med olika aktörer i våra stadsdelar i lokaltidningen Mitt i Skärholmen. Syftet är att nyansera bilden av Skärholmen och visa upp allt bra som händer och som på olika sätt bidrar till trivsamhet och trygghet. I år har vi haft med feriearbetande ungdomar, Återbruket i Skärholmen, Sätra SK och lokalpolisen.

I slutet av september arrangerades Grow´in Skärholmen, ett evenemang som lyfter Skärholmens nuvarande och framtida roll. Under temat ”leva och bo – stadsmiljö och trygghet” deltog vi i ett panelsamtal kring hur vi skapar ett tryggt skärholmen. Här deltog även flera av våra medlemmar och det blev mycket bra diskussioner ledda av Karin Ahlzen.

Jonathan Sjösvärd, Skärholmens Fastighetsägare, Münibe Demirkiran, Svenska Bostäder, Lennart Levander, fd polis och brottsförebyggare och Anders Nilsson, Stockholmshem.
Jonathan Sjösvärd, Skärholmens Fastighetsägare, Münibe Demirkiran, Svenska Bostäder, Lennart Levander, fd polis och brottsförebyggare och Anders Nilsson, Stockholmshem.

Våld i nära relation är ett av de vanligaste polisanmälda brotten i vårt verksamhetsområde. Därför är arbetet mot detta en naturlig del i föreningens arbete. Under året har vi, tillsammans med våra systerföreningar i Stockholm, arrangerat utbildningar om våld i nära relation för våra medlemmar.

Vi har också genomfört trygghetsvandringar i samverkan med stadsdelsförvaltningen och polisen där vi tar reda på och dokumenterar vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas.

Många medlemmar har genomfört trygghetsbesiktningar av sina fastigheter under året. Besiktningarna resulterar i ett protokoll med förslag på brottsförebyggande åtgärder. Systerföreningen i Järva har låtit göra en utvärdering av trygghetsbesiktningar, med ekonomiskt stöd från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Utvärderingen visar tydligt att besiktningar, tillsammans med åtgärder till följd av dessa, förebygger inbrott i stor skala. Läs gärna mer om det här.

Trygghetsbesiktning hos Stockholmshem. Foto: Stefan Granlund
Trygghetsbesiktning hos Stockholmshem. Foto: Stefan Granlund

Ett annat spännande projekt är stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen. En viktig målsättning i projektet är att utveckla området med social hållbarhet i fokus. I social hållbarhet ingår trygghet och trivsel i hög grad, föreningen följer och engagerar sig i processen.

Det finns mycket mer att berätta om allt det arbete som fastighetsägare tillsammans gör för ökad upplevd trygghet och trivsel. Vi har berättat om några goda exempel på trygghetsarbete hos våra medlemmar i artiklar under året och det vill vi fortsätta med. Vi ser fram emot tips från er.

Vi hoppas att ni får en fin jul och ser fram emot en fortsatt god samverkan 2022.

Jonathan Sjösvärd, Katarina Magnusson, Trond Hannerstig
Jonathan Sjösvärd, Katarina Magnusson, Trond Hannerstig

Taggar:, , , , , , , ,