Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse 2023

Skärholmens Fastighetsägare arbetar för ett tryggare och trivsammare Skärholmen.

Föreningen som bildades 2008 omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg (stadsdelsområdet Skärholmen).

Skärholmens Fastighetsägare arbetar med brottsförebyggande åtgärder i samverkan med Skärholmens stadsdelsförvaltning, polisen, fastighetsägarna med flera. Det leder bland annat till ökad upplevd trygghet för våra medlemmars boende i området. Det övergripande målet för Skärholmens Fastighetsägare är att genom ökat samarbete skapa ett tryggare och trivsammare Skärholmen samt att positivt påverka värdeutvecklingen för hyresfastigheter, bostadsrätter och lokalfastigheter.

Den 31 december 2023 fanns det cirka 12 750 bostäder i flerbostadshus i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Vid samma tidpunkt var drygt 50 % eller ca 7 000 lägenheter
anslutna till föreningen genom sin hyresvärd eller bostadsrättsförening. Även ägarna till Skärholmens, Sätra och Bredängs centrum är medlemmar samt SISAB som äger
skolfastigheter.

Föreningen arbetar bland annat med:

  • Säkerhetsbesiktningar av befintliga fastigheter inklusive utemiljön. Tips och rekommendationer vid ny- och ombyggnation
  • Trygghetsvandringar i samverkan med stadsdelsförvaltningen och polisen
  • Platssamverkan
  • Trygga Trappan – ett utökat samarbete mellan fastighetsägare och polisen för att öka tryggheten för medlemmarnas hyresgäster
  • Engagemang mot våld i nära relation
  • Mot oriktiga hyresförhållanden
  • Seminarier, nätverksträffar och workshops
  • Kartläggningar och inventeringar
  • Stöttar det lokala civilsamhället

 

Verksamhetsberättelse 2023

Taggar:, , , , , , , , ,