Nyhetsbrev från Skärholmens Fastighetsägare

Trygghetsskapande åtgärder måste intensifieras

Under 2023 har platssamverkan fortlöpt och vi har genomfört platsaktiveringar, trygghetsvandringar och centrumbesiktningar i samverkan med både stadsdelsförvaltningen och polisen. Trygga trappan har utretts med finansiering från BRÅ och utvärderingen visar att modellen har fungerat väldigt bra och gett stora positiva effekter. Läs gärna mer här.

Det här året har tyvärr startat med flera oerhört tragiska händelser i vårt stadsdelsområde. Det är viktigt att vi, alla goda krafter, fortsätter arbeta tillsammans för ökad upplevd trygghet och trivsel i Skärholmen. Det är viktigare än någonsin att vi fortsätter och även intensifierar vår samverkan och trygghetsskapande aktiviteter med medlemmar, stadsdelsförvaltningen, organisationer och civilsamhälle. Läs gärna intervjun med Ulrica Berglöf Lilja, processledare för Platssamverkan på Skärholmens stadsdelsförvaltning om hur vi tillsammans kan bidra till attraktiva, tillgängliga och trygga platser på kort och lång sikt.

En sådan aktivitet är våra trygghetsvandringar. Vårens tygghetsvandringar är inbokade den 23 april i Bredäng, 25 april i Sätra, 2 maj i Skärholmen och den 8 maj i Vårberg. Har du inte fått inbjudan och vill gå med, hör av dig till jonathan.sjosvard@skafast.se.

Den sextonde årsstämman hölls i Skärholmens stadsdelsförvaltnings fina möteslokal Hubben vid Måsholmstorget i Skärholmen. Stämman föregicks av Maja Salomonsson och Valentina Bender från Kulturhuset Stadsteatern i Skärholmen som berättade om sin verksamhet och planerna för den nya ungdomsverksamheten för, med och av barn och unga mellan 5-19 år i Skärholmen.

De har en fin verksamhet som fångar upp många ungdomar och introducerar dem i kulturens värld. Här blir de delaktiga och inte bara betraktare och det finns både teaterscen, biograf och ett multimedialabb. Nu om någonsin känns det extra angeläget att fånga upp våra unga Skärholmsbor.

Du kan läsa mer om årsstämman här, där bland annat Linus Radebrand från Micasa Fastigheter och Rebecca Rubin från Hemvist Förvaltning valdes in som suppleanter.

Trond Hannerstig
Vd Skärholmens Fastighetsägare

Trond Hannerstig

Trygghetsvandringar våren 2024

Under våren 2024 är följande trygghetsvandringar inplanerade:
23 april – Bredäng – genomförd
25 april – Sätra – Ladda ner inbjudan
2 maj – Skärholmen
8 maj – Vårberg

Under vårens vandringar ligger fokus på grönska som behöver beskäras och rensas för god sikt samt klotter. Berörda parter får inbjudan via mail, saknar du inbjudan, hör av dig till jonathan.sjosvard@skafast.se

Här kan du läsa mer om trygghetsvandringarna.

Trygghetsvandring

Verksamhetsberättelse 2023

Under 2023 har platssamverkan fortsatt och vi har genomfört platsaktiveringar, trygghetsvandringar och centrumbesiktningar i samverkan med både stadsdelsförvaltningen och polisen. Dessutom medverkade föreningen i flera andra samverkansforum för att representera medlemmarna och bevaka fastighetsägarperspektivet.

Något som är extra roligt är att en utvärdering av metoden Trygga trappan-Stockholmsmodellen har genomförts. Utredningen har kommit fram till att modellen har fungerat väldigt bra och gett stora positiva effekter. Föreningens arbete och samordnande funktion har legat till grund för att arbetet varit lyckat. Arbetet är ett kvitto på att vi kan åstadkomma kraftfull positiv förändring tillsammans!

Vi kommer att fortsätta arbeta för ett tryggt och säkert Skärholmen, Bredäng, Vårberg och Sätra. Här kan du ladda ner verksamhetsberätteslen för 2023 där du kan läsa mer om vad vi åstadkom tillsammans förra året.

Verksamhetsberättelse 2023

Platsaktivering

Genom att samverka med andra aktörer kring en fysisk, geografisk plats vill Stockholms stad öka tryggheten och attraktiviteten i många av stadens offentliga rum.

Ulrica uppmanar fastighetsägare att berätta om sina lokala aktiviteter i Skärholmen, Bredäng, Vårberg och Sätra så att man tillsammans kan få en större effekt.
– Platsaktivering handlar om attraktiva, tillgängliga och trygga platser, men det behöver inte vara jättestora event. Det lilla som på något sätt bryter av vardagslunken är också en del i en kedja av aktiveringar, säger Ulrica Berglöf Lilja, processledare för Platssamverkan på Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Läs mer om platsaktivering i Skärholmeln här.

Ulrica Berglöf Lilja, processledare för Platssamverkan på Skärholmens stadsdelsförvaltning.
Tunneln som binder samman Skärholmen med Kungens kurva har förvandlats från betonggrå passage till en plats med konst, färg och kreativitet. Förra sosmmaren började omvandlingen av tunneln där 14 lokala ungdomar, med vägledning av den portugisiske konstnären och sociala innovatören Nelson Vento skapat en muralmålning som ska fånga Skärholmsbornas bild av Skärholmen. Projektet går under namnet Change Tomorrow Today och är en del av arbetet för att skapa tryggare och mer attraktiva platser genom nära samarbete med människor som bor och verkar i området. Detta projekt leds av Skärholmens stadsdelsförvaltning och Projeto Trinsheira i nära samverkan med Skärholmens Centrum och Stockholmshem.
Tunneln som binder samman Skärholmen med Kungens kurva har förvandlats från betonggrå passage till en plats med konst, färg och kreativitet. Förra sosmmaren började omvandlingen av tunneln där 14 lokala ungdomar, med vägledning av den portugisiske konstnären och sociala innovatören Nelson Vento skapat en muralmålning som ska fånga Skärholmsbornas bild av Skärholmen. Projektet går under namnet Change Tomorrow Today och är en del av arbetet för att skapa tryggare och mer attraktiva platser genom nära samarbete med människor som bor och verkar i området. Detta projekt leds av Skärholmens stadsdelsförvaltning och Projeto Trinsheira i nära samverkan med Skärholmens Centrum och Stockholmshem.

Taggar:, , , ,