Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Författar Arkiv

Material från Trygg Stadsplanering 11 april

Seminarium Trygg stadsplanering den 11 april – samlat material.

Den 11 april stod systerföreningarna Fastighetsägare i Järva, Skärholmens Fastighetsägare, Rågsveds Fastighetsägare samt Hässelby – Vällingby Fastighetsägare, för ett välbesökt seminarium hos värden Fastighetsägarna Stockholm. Seminariet handlade om hur fastighetsägare kan arbeta med tryggheten i och runt sina fastigheter. Inbjudna talare var Ulf Malm VD på Fastighetsägare i Järva, Marianne Lind som är Ljusdesigner och landskapsarkitekt på Ljuslandskap och Bo Grönlund, professor i arkitektur bl.a.

Helena Olsson, chef på Stadsutveckling hos Fastighetsägarna Stockholm, var moderator under halvdagsseminariet. Tema var trygghet i bostadsområden ur olika aspekter, talarnas presentationer hittar ni här:

Ulf Malm

Marianne Lind

Bo Grönlund

Lyssna även på Ulf Malm i P4 när han talar om arbetet med att trygghetsbesiktiga fastigheter.

Paneldiskussion

Seminariet avslutades med en paneldiskussion med talarna, samt Catarina Johansson Nyman som är VD för Skärholmens Fastighetsägare och Hässelby – Vällingby Fastighetsägare.

En av frågorna som diskuterades var bl.a. hur uthållighet och långsiktighet skapas hos byggherrar och kommun i ett beställningsmaterial. Vad är viktigt för att trygghetsparametern inte skall falla mellan stolarna?

Panelen var överens om att åtminstone en part måste arbeta långsiktigt och ta ett större grepp. Och då faller det naturligt på kommunen att ta ett större ansvar som offentlig aktör, men i Stockholm finns ju också långsiktiga initiativ som de BIDs-inspirerade fastighetsägarföreningarna t.ex. En politisk vilja och vision är också av stor betydelse, t.ex. som i Fokus Skärholmen där Stadsdelsförvaltningen tar ett stort ansvar i frågan om social hållbarhet (läs mer på Fokus Skärholmen – social hållbarhet).

Vidare diskuterades begreppet trygghet inom social hållbarhet. Fastighetsägarna Stockholm har t.ex. arbetat med att ta fram en plattform för social hållbarhet, där de tre huvudfrågorna är trygghet, integration och ansvarsfulla relationer. Trygghet handlar till stor del om kapabla väktare, för att knyta an till rutinaktivitetsteorin, d.v.s. att områden befolkas av människor för att den boende skall känna sig trygg. Otrygghet kvällstid kan påverkas positivt av mixade sociala sammanhang och att det finns ett utbud av aktiviteter. Finns det t.ex. boulebana, parkourmöjligheter, småbarnslek och sittplatser på en och samma plats skapar detta en positiv social kontroll, med mixade grupper. Belysningen på lekplatser är också en central aspekt ur det sammanhanget.

Foto från vänster; Helena Olsson, Catarina Johansson Nyman, Ulf Malm, Marianne Lind, Bo Grönlund 2018-04-11

Paneldiskussionen avslutade halvdagen och talarna fick svara på några frågor från publiken.

Stort tack till er som hade möjlighet att närvara på seminariet!

Text: Karin Göransson, Skärholmens Fastighetsägare

Läs mer

Seminarier Trygg Stadsplanering 10 och 11 april

Den 10 och 11 april kommer Hässelby Vällingby Fastighetsägare tillsammans med de andra fastighetsägarföreningarna i Stockholm att arrangera två seminarier kring Trygg Stadsplanering.

Det finns två olika seminarietillfällen att välja på, ett kvällstid den 10 april med inriktning mot Brf:er och den 11 april håller vi ett halvdagsseminarium för andra fastighetsägare.

Seminarium kvällstid, inriktning BRF:

När? 10 april kl 17 – 19.30

Var? Hos Fastighetsägarna Stockholm, Alströmergatan 14 på Kungsholmen

Kaffe och macka serveras från kl. 17.00

Vi lyssnar på Ulf Malm, VD Fastighetsägare i Järva, Marianne Lind, landskapsarkitekt och ljusdesigner, Bo Grönlund, professor i arkitektur och stadsplanerare.

Halvdagsseminarium, inriktning fastighetsägare

När? 11 april kl 08.30 – 12

Var? Hos Fastighetsägarna Stockholm, Alströmergatan 14 på Kungsholmen

Kaffe och macka serveras från kl. 08.00

Vi lyssnar på Ulf Malm, VD Fastighetsägare i Järva, Marianne Lind, landskapsarkitekt och ljusdesigner, Bo Grönlund, professor i arkitektur och stadsplanerare. De första trygghetscertifierade fastigheterna kommer att uppmärksammas och vi avslutar halvdagen med en paneldiskussion med sakkunniga gäster.

Detaljerat program finns Inbjudan FA 

Varmt välkommen!

Läs mer

Frukostmöte Förbifarten 8 mars kl. 07.30

Välkomna till frukostmöte om Kungens kurvas utveckling!

Fastighetsägare och verksamma i Kungens kurva och
Skärholmen inbjuds till frukostmöte torsdag den 8 mars kl.
07:30-09:30.

Företrädare för Huddinge kommun och Trafikverket fortsätter att informera om tidplaner, pågående och kommande arbeten som har betydelse för trafikläget och områdets fysiska utveckling. Denna gång kommer också Markus Robért från KTH att informera om arbetet med att undersöka kunders resmönster till och inom Kungens kurva.

Ambitionen med återkommande frukostmöten är att skapa ett forum som bidrar till kontinuitet i kommunikationen mellan Huddinge kommun, Trafikverket och näringslivet. Vi vill också skapa möjligheter för diskussion och feedback på åtgärder och insatser rörande i första hand trafikläget under Förbifart Stockholms byggtid men också allmänt om områdets fysiska utveckling.

 

Tid: Torsdag den 8 mars kl. 07:30 – 09:30

Plats: Stockholms Transport och Fordonstekniska Gymnasium, Kungens kurvaleden 4.

07:30             Frukostmacka och kaffe

08:00             Aktuellt i området Kungens kurvas utveckling och Förbifart Stockholm

Huddinge kommun och Trafikverket

09:00             Resvaneundersökning – hur tar vi reda på era kunders resmönster till och inom Kungens kurva? Markus Robért, Teknisk Doktor och Forskare, KTH

Anmälan: För att underlätta planering anmäl dig i god tid till Edward Howard via

edward.howard@huddinge.se, Mobil: 0734 444746

Frukostmöte_Kungenskurva_utveckling

Läs mer

Godmorgon Skärholmen! Frukostseminarium med Fokus Skärholmen

Skärholmens Fastighetsägare kommer att vara värd för ett frukostseminarium den 18 januari hos Fokus Skärholmen, lokal Skärholmsrummet, på Portholmsgången 1 i Skärholmen. Inbjudna är ankarbyggherrar  inom Fokus Skärholmen och andra byggaktörer som är intresserade av att etablera sig i stadsdelarna. Målet är att sprida kunskap om trygghetsfrågor och visa på vikten av att vara medlem i Skärholmens Fastighetsägare.

Program 

08.00 – 08.30 Frukost

08.30 Karin Ahlzén projektchef Fokus Skärholmen, hälsar välkommen

08.40 Catarina Johansson Nyman, VD Skafast, presenterar föreningen och berättar om pågående trygghetsarbete

08.55 Lennart Levander, Brottsförebyggare Fastighetsägare i Järva berättar om hur man i praktiken kan arbeta brottsförebyggande genom trygghetscertifiering

09.20 Summering

09.30 Avslut

Anmälan sker senast den 10 januari till karin.goransson@skafast.se

Inbjudan Godmorgon Skärholmen!

Läs mer

Lägesrapport för Förbifart Stockholm i Kungens Kurva

Den 7 december hölls ett frukostmöte angående arbetet med Förbifart Stockholm och även en lägesrapport om Kungens Kurva-områdets utveckling.

I januari 2016 gjordes den första tunnelsprängningen för E4 Förbifart Stockholm i Skärholmen och nu är det över 4 000 meter tunnel. Det sprängs ungefär mellan 5 och 20 meter i veckan och sprängningar tillåtes två gånger om dagen under vinterhalvåret, tre gånger om dygnet under sommarhalvåret (det får inte vara mörkt vid sprängning). När tunnlarna är färdiga, år 2026, kommer upp- och nedfarterna finnas i höjd med bland annat IKEA och söder om Bredängs trafikplats.

Under några veckor i slutet av oktober och i början av november genomfördes två stora trafikomläggningar i Kungens Kurva, för att göra plats åt arbetet med nedfarten till de nya tunnlarna, där E4 Förbifart Stockholm skall gå. Nu är körfälten flyttade från mitten till varsin ytterkant av väg E4/E20, och arbetet med upp- och nedfarter till tunnlarna kan påbörjas. Detta påverkar givetvis trafiken för de som bor och verkar i Skärholmens Stadsdelar, speciellt i jultrafiken.

Läs mer

Frukostmöte om Förbifart Stockholm – Kungens kurva Skärholmen

Välkomna till frukostmöte om Förbifart Stockholm – Kungens kurva och Skärholmen!

Fastighetsägare och verksamma i Kungens kurva och Skärholmen inbjuds till
frukostmöte torsdag den 7 december kl. 07:30-09:00. Företrädare för Huddinge kommun och Trafikverket fortsätter att informera om tidplaner, pågående och kommande arbeten som har betydelse för trafikläget och områdets fysiska utveckling. Ambitionen med återkommande frukostmöten är att skapa ett forum som bidrar till kontinuitet i kommunikationen och för att skapa möjligheter för diskussion och feedback på åtgärder samt insatser rörande i första hand trafikläget under Förbifart Stockholms byggtid, men också allmänt om områdets fysiska utveckling.

Tid: Torsdag den 7 december kl. 07:30 – 09:00
Plats: Stockholms Transport och Fordonstekniska Gymnasium, Kungens
kurvaleden 4.
Det blir frukostmacka och kaffe kl. 07:30, kl. 08:00 påbörjas mötet och avslutas
kl. 09:00.
Anmälan: För att underlätta planering anmäl dig i god tid till Edward Howard via
E-post: edward.howard@huddinge.se, Mobil: 0734 444746

Välkommen!
Arrangörer: Huddinge kommun och Trafikverket

Läs mer

Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning

Idag presenteras utredningen ” Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning”.  Unikt för utredningen är att samtliga parter på hyresmarknaden Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är överens om förslagen. Detta bör borga för att stora delar av utredningens förslag också kommer att genomföras.

Läs mer här!

Här finns utredningen.

Läs mer

Årets trygghetspris har tilldelats Mitt 127 och Mitt 127-festivalen

Mitt 127 och Mitt 127-festivalen har fått årets trygghetspris för att de erbjuder ungdomar i Skärholmen möjlighet att vara delaktiga och stärka självkänslan så att de kan förändra sin sociala omgivning.

Stockholm ska erbjuda en trygg och sammanhållen stad som verkar för alla. Därför delar Stockholm stad för sjätte året i rad ut ett trygghetspris. Årets tema var en verksamhet som aktivt för jämställdhet och inkludering samt mot diskriminering och fördomar i Stockholm.

Genom ett inkluderande förhållningssätt där barns och ungas vilja och röster har haft en avgörande betydelse skapar organisationen ”Mitt 127” och 127-festivalen, i samverkan mellan civilsamhälle, lokala aktörer och ungdomarna själva, delaktighet, engagemang och stolthet för Skärholmen och för Stockholm.

Prisutdelare var socialborgarrådet Åsa Lindhagen och priset delades ut vid stadens trygghetskonferens den 6 november.

Läs mer